top of page
Værdier

Vestermarkskirken vil gerne kendes på følgende værdier:

Imødekommenhed  |  Socialt og missionalt engagement  |  Levende tro  |  Sammen på vej  |  Bibelsk forankring med Jesus som forbillede

Se mere om vores værdier her

Historie

Kirkens rødder kan følges tilbage til 1911 omkring Ølgod. I slutningen af 1925 oprettedes menigheden officielt og efterfølgende sluttede man sig til Det Danske Missionsforbund, og i Grindsted blev der på Parallelvej (i dag Nørre Torv) opført et missionshus, Tabor, i 1930. I 1967 flyttede menigheden til en nyopført bygning på Tyttebærvej 2 og blev efterfølgende kaldt Vestermarkskirken. I 2005 blev det første spadestik taget til den nuværende kirke på Nymarksvej 3, og kirken med tilhørende lokaler og faciliteter til alle aktiviteterne kunne tages i brug i november samme år. En kæmpe frivillig indsats af mange resulterede i en funktionel kirke på ca. 1.200 kvm.

I 2025 kan Vestermarkskirken således fejre 100 års jubilæum.

tabor, parallelvej
Tyttebærvej 2
nymarksvej 3
bottom of page