top of page
i taknemmelighed, respekt og omsorg for guds skaberværk

Vi ønsker at at Vestermarkskirken fremstår som en grøn og bæredygtig kirke. Derfor arbejder vi på at blive Grøn Kirke certificeret og generelt at arbejde med bæredygtighed.

Som grøn kirke er vi med til at tage hånd om skaberværket og sætte skaberværket på dagsordenen. Vi er som mennesker en del af det skaberværk, men vi er også Guds medarbejdere og skaberværkets forvaltere.

Ved at være Grøn Kirke sætter i gennem året fokus på skabelsestiden, skaberværket, miljøet, kirkens energiforbrug, kirkens indkøb, vores udearealer, vores affaldshåndtering og meget andet

At være Grøn Kirke præger hele kirkens liv og har også med det holdningsskabende arbejde at gøre. Kirker har et særligt sprog og en særlig tilgang til naturen og forvaltningen af skaberværket. Det handler ikke om at være moraliserende, men om at sætte ord på glæden og taknemligheden og at motivere til ansvar for jorden – som gave og opgave.

”Som kristne har vi fået at vide af selve skaberen, at vi skal tage vare på skaberværket. Det har vi ikke altid været gode til at huske på. Nu fylder klimadagsordenen meget. Måske skal vi her som kirke træde i karakter med både motiv til klimahandling og et budskab om håb. Når alt kommer til alt, så holder han verden i sin hånd.” Mikael Wandt Laursen, Generalsekretær for Frikirkenet

Se evt. mere på gronkirke.dk.

bottom of page