PREP Kursus

PREP står for Praktiske Redskaber for Engagerede Parforhold.

 

Pris

Kr. 750. pr. par, som dækker undervisningsmateriale og forplejning.

 

Tilmeldning

Tilmelding og yderligere oplysninger vedr. kurset: Kontakt Lillian tlf. 97971917 eller Ina tlf. 75321543.

Betaling sker til Vestermarkskirkens konto: 9686 0740002341

 

Det er et forebyggende og relations udviklende par kursus tilrettelagt af Center for Familieudvikling i København.

 

Center for Familieudvikling er en non-profit organisation, som ønsker at give Familier en faglig og forsknings baseret håndsrækning til trivsel og udvikling af sunde relationer.
PREP-parkursus giver praktiske redskaber til at skabe en god og tryg kommunikation, som bl.a. indebærer udvikling af nye redskaber i forhold til konflikthåndtering.
Kurserne indeholder undervisning i kommunikation og gennemgår forskellige relevante emner.
Center For Familieudvikling blev stiftet i 2004 af en tværfaglig gruppe af fagfolk. Centeret er bl.a. Støttet af Staten og af Ole Kirks Fond. Det er et center uden nogen religiøs eller politisk tilknytning.

De fleste vil nok være enige i, at det at være to i livet og i hverdagen både er en
gave og en opgave. Det er en gave at være to, som kan dele både glæder og sorger,
men til tider kan det også opleves som en opgave, at bevare kærligheden og
omsorgen for hinanden.

 

Konceptet i PREP er således med henblik på at skabe gode parforhold og trygge
familier, så gode parforhold udvikler sig til at blive endnu bedre.
Det kan dog for mange være vanskeligt, at holde kærligheden ved lige i en travl
hverdag.

 

PREP står for Praktiske Redskaber til Engagerede Parforhold. Programmet er
tilrettelagt med en blanding af undervisning, filmklip og samtaler, hvor man
undervejs vil få muligheden for at være i dialog med sin partner.

 

Der vil ikke være gruppe-samtaler i løbet af kurset. Parrene vil ind imellem få
præsenteret et praktisk redskab til dialog, hvor der vil være vejledere til stede til at
guide det enkelte par i at lære og udvikle redskabet.

 

På kurset vil undervisningen berøre emner som forelskelse og kærlighed,
forventninger, faresignaler, problemafklaring og problemhåndtering, værdier og
livssyn, tilgivelse, intimitet, engagement og venskab.

 

Det overordnede tema på kurset vil være, at have fokus på kommunikation i
parforholdet, med henblik på at udvikle nye redskaber i relation til
konflikthåndtering.

 

PREP er for alle samlevende par - uanset alder og parforholdets varighed. Det er
et tilbud til alle par - uanset om man har nogen form for tilknytning til
Vestermarkskirken eller ej.

 

 

 

 

 

 

 

Undervisere

Ina Skov Christesen

75 32 15 43

Uddannet socialrådgiver

Efteruddannelse indenfor børn og familier

Certificeret supervisor

Arbejder i Varde Kommune som familieplejekonsulent.

Certificeret PREP-underviser.

 

Lillian Stephansen

21 96 95 79

Uddannet socialrådgiver

Uddannet coach

Efteruddannet i misbrugsbehandling

og psykoterapi

Arbejder i Billund Kommune som konsulent