Ud i verden

Vi har en del forskellige tiltag som vi støtter over hele verden. Her til højre kan vi læse mere om de pågældende lande og hvad vi konkret støtter.

En landbrugsskole for livet

Med WutomiAgri vil vi give unge mennesker i Mozambique redskaber til at kunne og ville tage ansvar for eget liv. På trods af enorme muligheder for at skabe et godt liv gennem landbrug, lever halvdelen af befolkningen under fattigdomsgrænsen. Derfor er det oplagt at sætte ind på landbrugsområdet.

 

WutomiAgri er en landbrugsskole for 10 elever af begge køn. Navnet – Liv gennem Landbrug – er en kombination af stammesproget og det officielle sprog i Gaza-provinsen i det sydlige Mozambique, hvor skolen ligger.

 

På skolen uddannes unge iværksættere til

 

Dygtige landmænd, der kan lave forretning med landbrug.

Initiativrige foregangsmænd for udvikling i deres lokalsamfund.

Selvstændigt at træffe fundamentale valg for livet og troen.

 

Eleverne lærer simple, overskuelige og optimerede produktionsmetoder. Denne læring kommer overvejende igennem det praktiske arbejde, hvor de i særdeleshed også trænes i planlægning, salg og afsætningsforhold. Når unge mozambiquere ikke blot læser og hører – men selv erfarer – hvad der virker, forstår de. Sammenlagt med enorm viljestyrke og udviklingslyst kan denne forståelse skabe mirakler.

 

For at ruste eleverne til at blive foregangsmænd i lokalsamfundene bliver de ledsaget på hjemmebesøg under skoleopholdet og senere får de fra skolens side rådgivning og undervisning hjemme i landsbyerne.

 

Opstarten

Assist udsendte i 2009 Lisbet og Kurt Terp som dansk lederpar. Sammen med mozambiquisk styregruppe og dygtige mennesker fra lokalsamfundet har de båret opstarten, så der nu står en virkende landbrugsskole i Chicumbane, Xai-Xai, Mozambique. Det tredje elevhold er i gang i 2013.

WutomiAgri har helt fra starten haft stor fokus på at være et ægte mozambiquisk projekt. Vi tror på, det giver de bedste forudsætninger for at slå rod.

 

Eleverne

Eleverne kommer fra fem forskellige landsbyer, så deres viden – på trods af få personer – kan blive spredt over et større område.

 

Eleverne bor på skolen, hvor de også oplæres i hygiejne, sundhed og ernæring. De bliver støttet i at tilegne sig en god portion selvstændig tænkning, så de kan blive gode medspillere i Mozambiques udvikling mod bedre leveforhold.

 

Læs mere her!