Hvem er vi?

Vestermarkskirken er en evangelisk frikirke, der er tilsluttet Det Danske Missionsforbund.

Det Danske Missionsforbund (DDM) har 22 selvstændige menigheder i Danmark. DDM har to sakramenter: Dåben og nadveren. Vi anerkender dog samvittighedsfrihed med hensyn til dåbens form og tidspunkt. I praksis udfører Vestermarkskirken barnevelsignelse og troendes dåb.

 

DDM er en del af Den internationale Føderation af Frie Evangeliske kirker, der har menigheder og kirker i 20 lande og som driver mission i 56 nationer over hele verden.

 

Det Danske Missionsforbund kan kort karakteriseres med tre ord: TRO, LIV og FÆLLESSKAB.

DDM søger således at lægge større vægt på fællesskabet om livet og frelsen i Jesus Kristus, end på hvilke syn man kan have på forskellige teologiske spørgsmål.

 

Vestermarkskirken forkynder evangeliet om Jesus Kristus og bekender sig i lighed med en lang række andre kristne kirker til den fælles kristne trosbekendelse.

 

Vestermarkskirkens gudstjenester og øvrige arrangementer er åbne for alle uanset tilhørsforhold.

Gudstjenesterne er præget af variation og livsglæde, som blandt andet kommer til udtryk gennem mange personers medvirken med sang og musik, vidnesbyrd om oplevelser med Gud og forkyndelse med mere.

 

Kirkens rødder kan følges tilbage til 1911 omkring Ølgod. I 1926 sluttede man sig til Det Danske Missionsforbund, og i Grindsted blev der på Parallelvej (i dag Nørre Torv) opført et missionshus, Tabor, i 1930. I 1967 flyttede menigheden til en nyopført bygning på Tyttebærvej og blev efterfølgende kaldt Vestermarkskirken. I 2005 blev det første spadestik taget til den nuværende kirke på Nymarksvej, og kirken med tilhørende lokaler og faciliteter til alle aktiviteterne kunne tages i brug i november samme år. En kæmpe frivillig indsats af mange resulterede i en funktionel kirke på ca. 1.200 kvm.

www.missionsforbundet.dk/