Gavebrevsaftale

Fordelen ved at lave en gavebresaftale er, at der kan gives skattefradrag for mere end kr. 15.900 årligt, idet det er muligt at trække helt op til 15 procent af den personlige indkomst fra i skat.

 

For at opnå dette yderligere skattefradrag følger dog visse betingelser:

 

Aftalen skal være skriftlig

Aftalen skal løbe i mindst 10 år. Der er dog forskellige forhold som betyder at en aftale kan opsiges, f.eks. udmeldelse af Vestermarkskirken

Navn og cpr-nr. skal stå på aftalen

Med en gavebrevsaftale overføres det aftalte beløb inden årsskfitet, hvorefter skattefradraget automatisk vil optræde på selvangivelsen.

 

Herunder kan du downloade en gavebrevsaftale, som kan udfyldes og afleveres til Vestermarkskirkens kasserer.

 

Den kan også scannes og mailes til regnskab@vestermarkskirken.dk

 

Download Gavebrev